budova A

0
kancelárskych priestorov
0
sociálne zariadenia
0
priestorov ihneď k dispozícii

Zasadacia miestnosť

budova A, prízemie
školenie, meeting,
prezentácia, ...
kapacita zasadacej
miestnosti 25 ľudí
už do hodiny
od rezervácie
3 miestnosti: zasadacia miestnosť, business room, kuchynka

Business room

budova A, prízemie
obchodné rokovania,
pracovné stretnutia
maximálna kapacita
5 ľudí
už do hodiny
od rezervácie
2 miestnosti: business room, kuchynka

Voľné priestory na prenájom:

číslo priestoru:

A21

budova A, 1. poschodie

sabrina_invest_A_poschodie
výmera
11,60 m2
orientácia priestoru na východnú stranu
2 e-thernetové pripojenia na optický internet
4 elektrické
zásuvky 220 V
možnosť zabezpečenia pripojením na SBS

budova A, prízemie

číslo priestoru:

A12

výmera
13 m2
orientácia priestoru
na juhozápad
8 e-thernetových pripojení na optický internet
4 elektrické
zásuvky 220 V

1 klimatizačná jednotka

možnosť zabezpečenia pripojením na SBS
sabrina_invest_A11
*Možnosť prenájmu dvoj-kancelárie A11 a A12 (41,5 m2). Priestory sú priechodné, oddelené dverami. Do oboch priestorov je možný vstup priamo
z chodby. K dispozícií je aj kuchynka (4,5 m2) s kuchynským drezom, umývadlom a s pripojením na vodu, do ktorej je vstup z kancelárie A12.

číslo priestoru:

A11

budova A, prízemie

výmera
24 m2
orientácia priestoru
na južnú stranu
4 e-thernetové pripojenia na optický internet
8 elektrických
zásuviek 220 V
1 klimatizačná jednotka
možnosť zabezpečenia pripojením na SBS
*Možnosť prenájmu dvoj-kancelárie A11 a A12 (41,5 m2). Priestory sú priechodné, oddelené dverami. Do oboch priestorov je možný vstup priamo
z chodby. K dispozícií je aj kuchynka (4,5 m2) s kuchynským drezom, umývadlom a s pripojením na vodu, do ktorej je vstup z kancelárie A12.

Kontaktujte nás

Subscription Form